Story : เพราะรัก…เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ตัดใจไม่ลง

13 05 2011
Story : เพราะรัก...เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ตัดใจไม่ลง

ชื่อสินค้า : เพราะรัก…เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ตัดใจไม่ลง
โดย : ณิชา
ISBN : 978-974-491-633-4
จำนวนหน้า : 192
ราคา : 129
ราคาสมาชิก : 109
สำนักพิมพ์ : ใยไหม

รายละเอียด :
     “เพราะรัก… เหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ตัดใจไม่ลง” ผลงานเล่มใหม่ของ “ณิชา” ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังทำใจให้ลืม ความรักครั้งเก่าไม่ได้ แม้จะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่กลับมา และเราก็ยังทำใจลืมเขาไม่ได้ มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น ในการกระทำของคุณ “รัก” คำเดียวสั้นๆ เท่านั้นที่สามารถตอบคำถามของคุณได้ และณิชาก็ไม่ได้มาบอกคุณหรอกนะว่า คุณต้องเดินไปทางซ้ายหรือขวาที่จะพบกับคำว่า “ทางออก” เธอเพียงแต่มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของเธอ ที่ทำให้เธอได้คิดและทบทวนกับตัวเอง ว่าสุดท้ายแล้วเธอสามารถอยู่ได้อย่างไรและเธอจะเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: