>Story : ผมน่ะเหรอ..เจ้าชายอสูร

27 04 2011

>Story : ผมน่ะเหรอ..เจ้าชายอสูร

ชื่อสินค้า : ผมน่ะเหรอ..เจ้าชายอสูร

โดย : ขี้เลื่อยล้นสมอง

หน้า : –

ราคา : 159

ราคาสมาชิก : 127

สำนักพิมพ์ : อินเลิฟ

รายละเอียด :

เพราะอุบัติเหตุที่มาจากความไม่ตั้งใจของเธอในวันนั้น…ส่งผลให้เธอต้องกลายมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของเขาในคฤหาสถ์เพื่อเป็นการชดใช้หนี้….แล้วเธอจะทําเช่นไร..ในเมื่อเขาผู้มีนิสัยดุร้าย ป่าเถื่อนและเอาแต่ใจดังเช่น อสูร!!

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: