story : แจ่มใส จับมือ กทม. ลงนามบันทึกข้อตกลง ผลักดันกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน

2 04 2011

          ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งการอ่าน กับ คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด และตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556 (World Book Capital 2013) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 39 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ เวทีกลาง Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

ก้าวสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์แจ่มใส
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรม ‘การอ่าน’ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: