Story : งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 39

1 04 2011

หลักการและเหตุผล                           
การอ่านหนังสือเป็นวิถีสำคัญยิ่งที่จะเข้าสู่โลกกว้างแห่งสรรพวิทยา ทำให้เกิดปัญญามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ  การเป็นสังคมการอ่านจึงเป็นพื้นฐานสำคัญเกื้อหนุนความเจริญของประเทศ ในสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมโลกอยู่ในสภาพเหมือนไร้พรมแดน  ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลก  กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
กระทรวงศึกษาธิการในนามภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามภาค เอกชน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ  จึงได้กำหนดจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39  และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9 (Bangkok International Book Fair 2011)”

วัตถุประสงค์        

 • เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน  และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
 • เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทย ได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความ
  หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย

 • สำนักพิมพ์ต่างประเทศ 25 แห่งจาก 15 ประเทศ  จำนวน 90 บูธ  สำนักพิมพ์ไทย 400 กว่าแห่ง จำนวน 760 บูธร่วมงานแสดงและจำหน่ายหนังสือ
 • ผู้สนใจและประชาชนที่เข้าชมงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดในงานไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน

ระยะเวลา
                วันที่  25  มีนาคม  2554  ถึง  วันที่ 6 เมษายน  2554   เวลา 10.00 – 21.00 น.รวม  13  วัน 

สถานที่จัดงาน     
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  พื้นที่ประมาณ  21,000  ตารางเมตร

 • แพลนนารีฮอลล์ /  Main Foyer / โซน C ชั้นบน-ล่าง  / เอเทรียม  / และโซนพลาซา  จำนวน  16,500 ตารางเมตร    สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา
 • ห้อง Ball room / Hall A  / และ Main Foyer  จำนวน 2,700  ตารางเมตร  สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
 • ห้อง Meeting Room 1-4 / ห้อง Board Room 2-4  / และห้อง Lotus จำนวน  1,800 ตารางเมตร  สำหรับอบรมสัมมนา

พิธีเปิด
                วันศุกร์ที่  25  มีนาคม  2554  เวลา 09.00 น.

ประธานพิธีเปิด
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการและกิจกรรม

 • การแสดงและจำหน่ายหนังสือ
  • จำนวนสำนักพิมพ์ที่ร่วมออกงานกว่า 430 ราย
  • จำนวนบูธ  850  บูธ
 • นิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
 • นิทรรศการตามรอยพระบาททั่วไทย  เพื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 • National Book Award  2011
 • นิทรรศการห้องสมุดหนังสือใหม่ 2010 -2011
 • นิทรรศการร้านภูฟ้า
 • All for Book : Book for all
 • กิจกรรมจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
 • รับบริจาคหนังสือ
 • โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง  ครั้งที่ 21  ในวันศุกร์ที่  1  เมษายน  2554
 • การอบรมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
 • ห้อง Meeting Room 1-4 
 • ห้อง Board Room 2-4 
 • ห้องโลตัส 
 • การเสวนาบนเวที Hall A 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
                สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานหลัก (Main Supporter)
                กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน (Supporters)

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน 
 • กรุงเทพมหานคร 
 • มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
 • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกิดความตื่นตัวในวงการหนังสือ ในการผลิตหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ
  ทุกเพศ ทุกวัย
 • ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
 • ทำให้เกิดการแข่งขันการพัฒนารูปแบบหนังสือและสื่อการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย
Floor Plan 2011

แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth
แหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storythแหล่งรวบรวมนิยาย รวมนิยาย อัพเดทนิยาย นิยาย หนังสือ การ์ตูน และข่าวนิยาย ที่ storyth

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: