>เรื่องสั้น : จิตวิทยา เเละความเป็นตัวคุณ

24 03 2011

>

1. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่คุณเกลียดมากที่สุด

1. แมงมุม

2. แมลงสาบ

3. ตุ๊กแก

4. ตะขาบ

2. ขณะที่คุณกำลังเดินอยู่บนสะพานลอย เพื่อที่จะข้ามถนนไปห้างสรรพสินค้าคุณเจอขอทานบริเวณบันไดทางลง และคุณให้เงินแก่ขอทาน ( สมมติว่าใจบุญมากๆ ) คุณคิดว่าขอทานคนนั้นมีลักษณะอย่างไร

1. ตาบอด

2. พิการ

3. คนแก่

4. เด็ก

3. คุณนัดกะเพื่อนๆ ไปเที่ยวทะเลและแวะกินอาหารทะเลด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อยทุกคนทานอาหารเหมือน ๆ กัน เมื่อไปถึงที่พักปรากฏว่าคุณเกิดท้องเสีย แต่เพื่อน ๆ ไม่เป็นอะไรเลย คุณคิดว่าอาหารทะเลชนิดใดเป็นสาเหตุให้คุณท้องเสีย

1. กุ้ง

2. หอย

3. ปู

4. ปลา

5. ปลาหมึก

4. ในวันหยุดคุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากจะไปพักผ่อน ขณะนี้คุณนั่งเครื่องบินมาได้ครึ่งทางแล้วคุณคิดว่าด้านล่างของเครื่องบิน เป็นอะไร

1. อาคารบ้านเรือน

2. ทะเล

3. ป่าไม้

4. ทุ่งหญ้า

เฉลย

*****************************************************

1. สัตว์ที่คุณเกลียดสื่อถึง นิสัยบางอย่างที่เมื่อคุณพบในตัวคนรักหรือคนที่คุณกำ ลังให้ความสนใจ คุณจะเลิกคบและเลิกให้ความสนใจคน ๆ นั้นทันที

1. แมงมุม สื่อถึง ความลึกลับน่ากลัว

2. แมงสาบ สื่อถึง ความไม่แน่นอน ลังเลใจ ไม่มีความเป็นผู้นำ

3. ตุ๊กแก สื่อถึง ความเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจ

4. ตะขาบ สื่อถึง ความสนิทสนมเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง

2. ลักษณะของขอทาน สื่อถึง บุคคลที่มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อชีวิตของคุณซึ่งจะท ำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดี แต่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนๆนั้น

1. คนตาบอด สื่อถึง คนรัก หรือเพื่อน

2. คนพิการ สื่อถึง ญาติพี่น้อง

3. คนแก่ สื่อถึง พ่อแม่

4. เด็ก สื่อถึง ตัวของคุณเอง

3. อาหารทะเลที่ทำให้คุณท้องเสีย สื่อถึง ข้อบกพร่องของคุณที่ควรระมัดระวังเพราะอาจทำให้เพื่อน ๆ รู้สึกไม่ดีกับคุณ

1. กุ้ง สื่อถึง ความไม่มั่นใจในตัวเอง ลังเลตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ต้องขอคำปรึกษาจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

2. หอย สื่อถึง ความขี้เกรงใจ จนบางครั้งมากเกินไป

3. ปู สื่อถึง ความเป็นคนไม่แน่นแน เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

4. ปลา สื่อถึง ความเป็นคนไม่รู้จักพอเอาแต่ใจตัวเองต้องการความสมบู รณ์แบบอยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งคุณอาจแสดงกิริยาเกินหน้าเกินตาเพื่อน ๆ

5. ปลาหมึก สื่อถึง การเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อน ๆ มาพูดในที่สาธารณะ

4. สิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านล่าง สื่อถึง ปัญหาในชีวิตที่คุณอยากจะหนีไปให้พ้น

1. อาคารบ้านเรือน สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากที่ทำงาน การเรียนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับ เพื่อนร่วมงาน

2. ทะเล สื่อถึง ปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเอง

3. ป่าไม้ สื่อถึง ปัญหาภายในครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของคุณ

4. ทุ่งหญ้า สื่อถึง ปัญหาที่เกิดจากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของคุณ กับคนรอบข้าง

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: